Saturday, November 12, 2005

Keinohedelmöitetty kulttuuri

Keinohedelmöitetty kulttuuri synnyttää käsitteellisiä sekasikiöitä. Näin lapsen saamisestakin on post-modernismin oloissa tullut kansalaisen "perusoikeus".

Ajatus lesboparien oikeudesta hankkia lapsia voi syntyä vain tajunnallisessa maisemassa, jossa seksuaalisuus, vanhemmuus ja perinnöllisyys on lokeroitu toisistaan täysin erillisiksi käsitteiksi ja ilmiöiksi. Kokonaisen ihmisen ja ihmisyyden idea puhuttelee tässä maanosassa hyvin harvoja.

Esi-isät ovat aina olleet yhtä lailla mytologisia kuin biologisia hahmoja. Mutta sitä mukaa kun lapsenteko siirtyy sänkykammareista laborotorioihin tulevat esi-isä -tajuisuuden viimeisetkin rippeet pois pyyhkäistyiksi kollektiivisen mielen rakenteesta.

Narsistisessa pätkäkulttuuriissa eletään ilman sukujuuria ja syviä visioita. Emotionaalinen köyhyys on asettunut taloon, eivätkä arkaaisten alkukuvien tilalle tulleet tiedeuskonnon myytit sinne lämpöä sytytä. Kylmissään parkuvat maailman lapset.

Links to this post:

Create a Link

<< Home